Klachtenprocedure


Het kan natuurlijk gebeuren dat je niet tevreden bent over de hulp die je hebt ontvangen. Ik nodig je dan graag uit om hierover samen in gesprek te gaan. Ik vind het namelijk erg belangrijk dat iedereen tevreden is met de geboden hulp.

Mocht het onverhoopt niet lukken om tot een passende en gewenste oplossing te komen dan kan er een klacht worden ingediend bij het College van Toezicht via het NVO.

Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Klachtenprocedure